Competenties

Organisatiesensitiviteit

  • Het onderkennen van de gevolgen van de eigen beslissingen of activiteiten voor de organisatie,

Resultaatgerichtheid

  • Het richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten en niet opgeven totdat deze doelen bereikt zijn.

Adviseren

  • Het bewust en doelgericht toepassen van kennis, attitude en vaardigheden in een specifieke context.

 

Analytisch vermogen:

  • Controleert gegevens en aannames kritisch en zorgvuldig en brengt hierin structuur aan
  • Analyseert gegevens grondig
  • Scheidt hoofd- en bijzaken en legt de nodige verbanden
  • Genereert (nieuwe) informatie uit gegevens
  • Komt op basis van een systematische analyse tot conclusies en/of oplossingen voor (complexe) problemen.