Competenties

Organisatiesensitiviteit

o  Het onderkennen van de gevolgen van de eigen beslissingen of activiteiten voor de organisatie,
o  Zich kunnen inleven in de verhoudingen binnen de organisatie. 

Resultaatgerichtheid

o  Het richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten en niet opgeven totdat deze doelen bereikt zijn. 

Adviseren

o  Het bewust en doelgericht toepassen van kennis, attitude en vaardigheden in een specifieke context.

Analytisch vermogen

o  Controleert gegevens en aannames kritisch en zorgvuldig en brengt hierin structuur aan
Analyseert gegevens grondig
o  Scheidt hoofd- en bijzaken en legt de nodige verbanden
o  Genereert (nieuwe) informatie uit gegevens
o  Komt op basis van een systematische analyse tot conclusies en/of oplossingen voor (complexe) problemen.