Doelgroep

U, als ondernemer, wilt graag uw focus op operationele zaken houden en komt misschien onvoldoende toe aan het opzetten en uitvoeren van goed personeelsbeleid.

Daarbij gaat het vaak om zeer specialistische materie. StraTac Advies heeft door jarenlange ervaring op het gebied van personeel en organisatie (HRM) wel deze specialistische kennis in huis!

StraTac Advies is uw partner, wanneer het gaat om het opzetten, implementeren en onderhouden van een gedegen personeelsbeleid, dat voldoet aan alle wettelijke én uw eisen.

Op projectbasis:
o  In-, door- en uitstroombeleid
o  Werving & selectie
o  Functie- en taakomschrijvingen
o  Functionerings- en beoordelingssystematiek
o  Verzuimbeleid
o  Risico-inventarisatie & -evaluatie
o  Begeleiding van reorganisaties
o  Advisering op HR-gebied.

Op interimbasis:
o  Bij langdurige ziekte
o  Zwangerschapsverlof
o  Vertrek van personeelsadviseur als tijdelijke ondersteuning
o  Opvangen van pieken in het werkaanbod.