Werkwijze & Gedragscode

Werkwijze

De dienstverlening van StraTac Advies is een toegevoegde waarde voor uw organisatie. Onze werkwijze is daarom altijd afgestemd op uw vraag. Na het intakegesprek (vrijblijvend en kosteloos) ontvangt u een opdrachtbevestiging met een omschrijving van de afspraken. Deze geeft helderheid over de inhoud en de duur (van dagdelen tot maanden) van het te volgen traject en over uw investering. Bijgesloten zijn een kopie identiteitsbewijs en de algemene voorwaarden. Zowel tijdens, als na de uitvoering van de opdracht zal er samen met u geëvalueerd worden. Benieuwd hoe wij met uw privacy omgaan? Klik dan hier.

Beroep- en Gedragscode

StraTac Advies is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Deze vereniging heeft een beroep- en gedragscode. De code bevat richtlijnen voor ethisch handelen en professioneel gedrag voor mensen in het HR-vakgebied. De code dient als leidraad en als maatstaf. StraTac Advies conformeert zich aan deze gedragscode. De volledige gedragscode treft u aan op de site van de NVP. 

http://www.nvp-plaza.nl